UNIVERSITATEA confiden?ialitatea clien?ilor ?i angaja?ilor no?tri ?i pentru a

UNIVERSITATEA DUN?REA DE JOS,
DIN GALA?I

FACULTATEA
DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

SPECIALIZAREA
MARKETING

 

 

 

REFERAT
INFORMATIC?

SAMSUNG
SMART TV

 

Student:                                                                                 Îndrum?tor:

CRINTEA
Marcela- Mihaela                                          Conf.
dr. ENACHE
Cristina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2018

Cuprins:
 
 
 
1.        Compania Samsung. 3
2.        Despre Samsung Smart TV.. 3
3.        Aplica?ii Samsung Smart TV.. 4
3.1.        EduPedia™… 5
3.2.        Video on Demand. 6
3.3.        Jocuri 6
Siteografie. 8
Lista figurilor 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    
Compania Samsung

 

Deoarece afacerea noastr? se întinde în
numeroase ??ri din jurul globului, recunoa?tem ?i analiz?m diferen?ele de legi,
norme ?i practici în ??rile respective în timp ce conducem afacerea într-o
manier? legal? ?i etic?. De asemenea, dezvolt?m ?i implement?m politici globale
de securitate a datelor personale pentru a respecta confiden?ialitatea
clien?ilor ?i angaja?ilor no?tri ?i pentru a le proteja datele personale.
Demersurile noastre de a administra sistematic conformitatea ?i riscurile etice
sunt determinate de Codul global de conduit? Samsung ?i Ghidul de conduit? în
afaceri care ghideaz? to?i angaja?ii no?tri în a ac?iona ?i a realiza judec??i
de valoare. Biroul nostru juridic corporativ, sub conducerea direct? a
CEO-ului, conduce Echipa de conformitate ?i Comitetul de direc?ie a
confiden?ialit??ii pentru a avansa administrarea conformit??ii, iar Comitetele
cu privire la conformitate ?i Comitetul de direc?ie a conformit??ii asist?
conducerea în procesul de luare a deciziilor. Sub conducerea acestor comitete,
fiecare din Diviziile noastre de afaceri ?i birourile regionale dedicate
Organiza?iilor de conformitate ?i confiden?ialitate func?ioneaz? pentru a
r?spunde de supravegherea conformit??ii în operare ?i programelor de
conformitate de operare pentru subsidiarele locale ?i sucursale. web1

 

Figure 1- Sigla
Samsung

 

2.    
Despre Samsung Smart TV

Când
ai un televizor atât de bun, u?or de folosit ?i avansat ca Samsung Smart TV nu
ai nevoie de multe cuvinte pentru a-l descrie. web1

A?eaz?-te comod ?i descoper? cât de simplu
este s? te bucuri de tot ce are de oferit un Smart TV Samsung. O nou? lume se
deschide în fa?a ta. O lume în care navigatul pe Internet, vizionatul filmelor,
jocurile ?i lec?iile copiilor sunt ?i mai simple, mai distractive ?i mai
intuitive decât pân? acum. web2

Exact la asta te po?i a?tepta atunci când
alegi un Samsung Smart TV. Timpurile s-au schimbat, la fel ?i televizorul. Nu
mai este nevoie s? te adaptezi tu unui program. Acesta se va adapta stilului dumneavostr?
de via??. Aplica?ii pentru filme, show-uri, sport, evenimente. Orice i?i
doresti, întotdeauna la o calitate excelent?. Vei tr?i o experien??
interactiv?, cu procesare mai rapid?, multi-tasking ?i caracteristici potrivite
stilului t?u de via??. web2

 

Figure 2- Televizor Smart

 

3.    
Aplica?ii Samsung Smart TV

Samsung Apps Panel este locul pentru toate
nevoile dvs. de aplica?ii. Naviga?i, r?sfoi?i, desc?rca?i ?i edita?i aplica?iile
într-un singur loc. Apps Panel v? men?ine pe dvs. ?i pe Smart Hub-ul dvs. TV-ul
actualizat cu aplica?iile de top disponibile pentru utilizare. G?si?i cu
u?urin?? cele mai populare ?i cele mai noi aplica?ii de la Samsung Apps, precum
?i cele pe care le-a?i desc?rcat deja. Derula?i fiecare aplica?ie pentru a m?ri
pictogramele ?i pentru a începe desc?rcarea la dorin?a inimii. web3

 

Figure 3- Samsung Panel Apps

 

 

 

3.1.          
 EduPedia™

Samsung EduPedia™ este o aplica?ie pentru
Smart TV cu con?inut educa?ional interactiv ce se adreseaz? pre?colarilor,
elevilor ?i studen?ilor.

Anul acesta con?inutul este îmbog??it cu
manuale digitale noi de educa?ie civic?, limba român?, istorie, geografie,
sociologie, ?i tehnologie.

 

Am ajuns într-un punct în care televizorul
nostru nu mai este doar o simpl? form? de divertisment sau de informare. Odat?
cu tehnologia, aspira?iile noastre s-au schimbat. În plus, con?inutul a devenit
atât de divers încât televizorul poate func?iona ca o platform? educa?ional?
interactiv?. O imens? bibliotec? digital? direct din confortul casei tale.

 

Împreun? cu EduPedia™, Samsung Smart TV
redefine?te modul în care studiezi, oferind într-un singur loc o multitudine de
con?inut interactiv, pentru pre?colari, elevi si studen?i. web2

Figure 4- Sigla Aplica?ie EduPedia

3.2.          
Video on Demand

         
Este simplu s? vezi orice dore?ti, oricând dore?ti!

Trebuie doar s? conectezi Smart TV-ul t?u la
Internet prin cablu sau wireless ?i s?-?i creezi un cont în meniul Smart Hub.
În câ?iva pa?i vei avea con?inut video on demand de la HBO, Netflix, Amazon Video, Film Box, Fun Box ?i Antena PLAY.

           *pentru
detalii privind costurile acestor servicii acceseaz? paginile web aferente
fiec?rui serviciu în parte.

Descoper? o multitudine de filme blockbuster,
cele mai noi emisiuni ?i programe.

Alege o libr?rie cu cele mai bune aplica?ii
VOD, demne de un adev?rat cunosc?tor. web2

 

                                      

Figure 5- Aplica?ii
Video

 

3.3.          
Jocuri

 

Panoul de jocuri Smart Hub ofer? jocuri u?or
de jucat, familiare pentru ca toat? lumea s? se poat? bucura pe ecranul mare.
web3

Bucura?i-v? de con?inut optimizat pentru
rezolu?ia înalt? a Smart TV dvs. . Smart Hub este un alt mod minunat de a aduce
împreun? prietenii ?i familia. Pur ?i simplu conecta?i-v? cu Contul dvs.
Samsung ?i l?sa?i jocurile s? înceap?. web3

 

Figure 6- Jocuri

Figure 7- Controller
dispositive to play

Siteografie

web1

       http://www.samsung.com/ro/aboutsamsung/sustainability/ethics/

web2

       http://www.samsung.com/ro/smarttv/

web3

       http://www.samsung.com/ae/smarthub/html/apps.html

 

 

Lista figurilor

Figure 1- Sigla Samsung. 3

Figure 2- Televizor Smart 4

Figure 3- Samsung Panel
Apps. 5

Figure 4- Sigla Aplica?ie
EduPedia. 6

Figure 5- Aplica?ii Video. 6

Figure 6- Jocuri 7

Figure 7- Controller
dispositive to play. 7