Samhället Det ligger i Guatemala i Centralamerika och det

Samhället
som har sociala skillnader har inget liv.

-Att vara tvungen att leva i det samhälle som de tillhör är
ibland ett svårt val om det också är ett samhälle där klassens löv och skillnader
ses endast genom att titta på det yttre utseendet.
Detta är vad jag har märkt i det problem som jag skriver om. Det ligger i
Guatemala i Centralamerika och det har en mycket stor fattigdom, där
procentandelen är planerad till 55% av befolkningen hör till kategorin fattiga
människor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

-Enligt min åsikt måste styras lösa detta stora problem som
orsakar andra saker för framtiden och hjälpa till att avbryta dessa befintliga
handlingar genom att hjälpa de fattiga människorna att ge dem vad de behöver för
att inte känna dessa skillnader och detta anses också som en rättighet för de
mänskliga rättigheterna måste Han trivs och känner inte samma sak i en stor
skillnad i samhället eftersom Guatemala inte är ett litet land av befolkningen
men är nästan 13 miljoner människor och detta nummer är inte litet för en stat
i Amerika.

Det finns mycket få länder där det finns social ojämlikhet och
ojämlik inkomstfördelning. “De rikaste 10 procenten av landets befolkning
tar hälften av den totala inkomsten. I motsats till detta bor de fattigaste 10
procenten av befolkningen och endast en procent på landsbygden på grund av
fattigdom “Du kan också läsa mer om detta problem på ne.se-sidan och landguiden
sidan.

Dessa problem kan börja när det finns stora skillnader
mellan de rika och de fattiga i samhället. När social rättvisa inte är möjlig
kan dessa problem också skapas genom krig. Hade lider 36 års krig och blev
självständig från Spanien 1821 och gick med i det mexikanska imperiet efter att
ha blivit en självständig stat i sig.

Vi kan också lösa dessa problem genom att
skapa sociala organisation, välgörenhetshjälp och föreningar. Vi kan hjälpa
familjer som bor i landsbygdsområden och hjälpa dem som kläder, hälsosam kost
och hjälpa sina barn i skolundervisning. Och det har problemet det jätte svårt
att låsas för att det har problemet har varit från många år sedan och om vi ska
lösa det har vi kommer och ändra till bättre samhälle och det kommer och ta
mycket tid att lösa men kanske nästa generation kommer och ändra med samhälle.

 

I slutet vi kommer fram till att varje land
har sina egna problemet som kan påverka samhälle och dessa problemet kan inte
lossa  i kort tid utan det behöver mycket
för att hitta lösningar, och det viktigaste lösning är genom att förstår
problemet och försök och veta  orsakar
detta problemet.