Onder de manier waarop klanten betalen, voor wat ze

Onder de waarden klanten worden de klanten gecategoriseerd
op verschillende aspecten zoals de vraag van de klant, de relatie, de
interesses, de winst en de distributie kanalen van de klant. Hierbij is het
noodzakelijk om uit te zoeken wat de klant “de klant” maakt wat beschrijft deze
klant het best hierbij is het noodzakelijk om te weten wat de klant nodig
heeft, waarvoor ze betalen en wat ze opleveren.

1.     
Waarde propositie

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dit is het gene wat de klant wil en wat het bedrijf kan
leveren. Hierbij is het noodzakelijk voor het bedrijf om zijn waardes te
beschrijven, in beeld brengen van de waarden en vervolgens koppelen aan de
klanten.

2.     
Kanalen

Onder de kanalen worden de manieren beschreven waarop het
bedrijf de waarde propositie bij de klant bereikt. Hierbij is het noodzakelijk
om de kanalen in beeld te brengen, wat de periode is waarbij de klant koopt en
de ervaring hiervan.

3.     
Klant relatie

Hierbij wordt gekeken naar hoe het bedrijf nieuwe klanten
binnenhaalt en hoe hij deze behoud. Het is hiervoor belangrijk om de klant
ervaring in beeld te brengen en te weten wat het beeld is van je organisatie.
Hiernaast moest gekeken worden naar de effectiviteit van de klantenrelatie.

4.     
Verdienste

Bij verdienste wordt gekeken naar waar de omzet vandaan komt
bij welke klanten. Dit is te analyseren door te kijken naar de manier waarop
klanten betalen, voor wat ze betalen en hoe de prijs hiervan tot stand is
gekomen.

5.     
Belangrijke middelen

Hierbij wordt gekeken welke middelen belangrijk zijn voor
het creëren van een waarde. Zo kan er gekeken worden naar de middelen zoals
geld, machines, werknemers etc.. Om dit in beeld te brengen is het nodig om deze
middelen te inventariseren en dit te bekijken bij de waarde propositie.

6.     
Belangrijke activiteiten

Wat doet het bedrijf om waarde te creëren? Inventariseer
hier de activisten die gedaan worden om waarde toe te voegen en bekijkt dit bij
met de waarde propositie.

7.     
Relaties

Wie werkt er bij het bedrijf om waarde toe te voegen voor de
stakeholder? Kijk hierbij naar de partners, naar de kosten vermindering, risico
vermindering en de speciale leveranciers.

8.     
Kosten

Als laatste waarde de kosten, er zal hierbij gekeken worden
naar waar het geld naartoe gaat. Naar welke belangrijke activiteiten, middelen
en naar de partners. Om dit uit te zoeken is het noodzakelijk om een de uitgaande
geldstromen van de organisatie te weten.

x

Hi!
I'm Brent!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out